İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Muş Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürü

 

2016 07 26 PHOTO 00000042

Veysi AS

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürü

 

               İl Müdürümüz Veysi AS 1963 yılında Muş ilinde  doğmuştur. İlk ve Orta Okulu Bitlis ilinde tamamlayarak Muş Kız İlk Öğretmen Lisesinden daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Evli,  iki erkek bir kız olmak üzere üç çocuk babasıdır. İl Müdürümüz 20.06.2016 tarihinde AFAD Başkanlığının teklifi Başbakan Yardımcısının karar onayı ile ataması yapılmış, 19.07.2016 tarihinde Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak ilimizde görevine başlamıştır.        

ÇALIŞMA HAYATI:

 - 1984-85 ile 1986-87 Öğretim yıllarında Bitlis iline bağlı iki ayrı okulda vekil İlkokul Öğretmenliği ile, 1987-2005 yılları arasında sırasıyla; Kayseri Polis okulu, Adana Emniyet Müdürlüğü, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bursa ili Emniyet Müdürlüğünde görev yapmakta iken görevde yükselme unvan değişikliği ile kurum değiştirmiştir.

         - İçişleri Bakanlığının Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümleri Gereği;  Yapılan başvuru, eğitim, sınav ve değerlendirme neticesinde 11.01.2005 tarihinde Bakanlık oluru ile Nilüfer Belediyesine atanması yapılmıştır.

         - 2005 yılı içinde asli görevi ile birlikte, Kaymakamlığa bağlı Nilüfer İlçe Kriz Merkezi ve 2009 yılı AFAD’ın kurulmasıyla İl Yönergesi ile faaliyete geçen yeni adıyla Nilüfer İlçe Afet Yönetim Merkezi sorumluluğunu yürütmüştür.

         - Ekim 2007 tarihinde Marmara bölge illerinin katılım sağladığı ve en büyük Afet tatbikatlardan olan Bursa 2007 Afet Tatbikatında Nilüfer ilçesi Tatbikat Koordinasyonu ve Nilüfer İlçe Kriz Merkezinin sorumluluğu,

         - Nilüfer ilçesinde bulunan 64 Mahalleye tam donanımlı birer Afet Konteyneri Projesinin sorumluluğu,

         - Afet ve acil durumlarda vatandaşın hazırlıklı olması, bilinçli hareket etmesi amacıyla otuz bin adet afetlere hazırlık kitabı hazırlanarak öğrencilere ve ailelere dağıtılması,

         - 2007 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesinden uzman hocaların üyesi olduğu ve DOHAD (Doğa Hareketleri Araştırma Derneği) ile Nilüfer Belediyesinin öncüllüğünde başlatılan Deprem Öncü İşaretleri İzleme ve Tahmin  Projesi ‘nin Nilüfer İlçesinde, yirmi iki ayrı noktaya tesis edilmesi ve sorumluluğu,

         - Afet ve Acil Durumlara karşı, Uludağ Üniversitesi, BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, B.Şehir İtfaiye Daire Başkanlığı gibi Kamu Kurumları ile, ayrıca, Bursa ilinde faaliyet gösteren TRAC, NAK,AKUT ve Su altı Kurtarma AKEM gibi bir çok STK derneklerle karşılıklı Yardımlaşma Protokoller yapılarak ortak çalışmanın yürütülmesi,

         - 2006 -2015 yılları arasında Dört kez Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen Yurt Dışı Teknik Gezisine katılım sağlanarak, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yirmiye yakın ülkede kıyaslama, araştırma ve inceleme yapılarak bilgi ve deneyim sağlanması,

         - Nilüfer İlçesine; içinde çok amaçlı eğitim salonu, deprem ve yangın simülasyonu bulunan, toplam kullanım alanı 1050 m2 olan, Üç katlı Nilüfer İlçe Afet Yönetim Merkezi Binasının Proje Sorumluluğu ve yürütümü,

         - Nilüfer İlçesinde bulunan Milli Eğitime bağlı Beş Engelli Okulu Öğretmenlerine; Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitiminin verilmesi için, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile yapılan protokol gereği uzman hocaları ile yapılan ortak bir çalışmada 40 Öğretmene eğitim verilmesi ve engelli öğrencilerin tamamına engelli deprem çantasının dağıtılması projesinin hayata geçirilmesi,

         - Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinasyonunda yapılan, TAMP ve Bursa İl Afet Müdahale Planı Hazırlık çalışmalarında İlçe Afet ve Nilüfer Belediyesi adına sorumluluk,       

-  2005 – 2016 yıllarında Nilüfer Belediyesi İSG Kurul üyeliği,      

 

EĞİTİM, KURS ve SEMİNERLER:

- 1987-2005 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan muhtelif sayıda teşekkür, takdir ve maaş taltifleri.

 - 2001 Terörle Mücadele Hizmeti Temel Kursu. EGM. TEM Daire Başkanlığı.

- 2004 Görevde Yükselme Eğitimi,

- 2005 Arama Kurtarma Eğitimi Belgesi. Valilik Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü.

- 2005 60 Saatlik Sivil Savunma Hizmet İçi Eğitimi Belgesi. Valilik Sivil Savunma İl Müdürlüğü.

- Eylül 2005 İSG Kursu Belgesi. METOD Eğitim Merkezi.

- Eylül 2005 Temel afet Bilinci Kursu Belgesi. METOD Eğitim Merkezi

- Şubat 2006 Bursa Çekirgede heyelan sonucu çöken binanın enkazında yapılan kurtarma çalışmasında koordinasyonu sağlama nedeniyle, Valilik Makamından Teşekkür Belgesi.

- Ekim 2006 OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemleri Çalışmasında Belediye Başkanından Teşekkür Belgesi.

- Nisan 2006 4.Kalite Başarı Sempozyumuna Katılım Belgesi. KALDER

- Kasım Aralık 2006 Sivil Savunma Uzmanları Hazırlayıcı Eğitim Kursu Eğitmenlik Belgesi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Koleji.

- Aralık 2006 Standart İlk Yardım Eğitimi Eğitmenlik Belgesi.  Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Koleji.

- 2007 Arama Kurtarma Eğitimi Belgesi. Valilik Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü.

- Ekim 2007  Bursa Afet Tatbikatında Nilüfer İlçe Kriz Merkezi Yönetimi ve tatbikatın  koordinasyonu nedeniyle, Valilik Makamı ve Belediye Başkanından Teşekkür Belgeleri,

- 2008 Arama Kurtarma Eğitimi Belgesi. Valilik Sivil Savunma Arama kurtarma Birlik Müdürlüğü.

- Kasım 2008 İlkyardım Eğitimi Belgesi. ABC Eğitim Merkezi ve Sağlık Müdürlüğü.

- 2009 Sivil Savunma Eğitim Seminerine Katılım Belgesi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, SİSUD Başkanlığı.

- Mayıs 2009 Bilecik ili Afet Tatbikatına katılım nedeniyle, Bilecik Valiliğinden teşekkür belgesi.

- Mayıs Haziran 2010 Trafik ve Çevre Bilgisi Öğreticileri Kursu Bitirme ve Başarı Belgesi.

- Nisan 2011 Afet ve Acil Durum Eğitimi Belgesi. AFAD Başkanlık, SİSUD Başkanlığı.

- Haziran 2011 Afete Hazırlık Eğitimi kapsamında Temel Afet Bilinci Eğitici Eğitimi Belgesi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü.

- Aralık 2011 Nilpark AVM ve Nilüfer Belediyesi Binasında Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatında koordinasyon nedeniyle Belediye Başkanından teşekkür belgesi.

- Mayıs 2012 Afet ve Acil Durum Eğitimi Belgesi. AFAD Başkanlık, SİSUD Başkanlığı.

- Nisan 2013 VII. Ulusal İSG Kongresine Katılım Belgesi. TMMOB

- Nisan 2013 Afet ve Acil Durum Eğitimi Belgesi. AFAD Başkanlık, SİSUD Başkanlığı.

- Temmuz 2013 İSG Birim Eğitimi Belgesi, METOD Eğitim Merkezi.

- Temmuz 2013 İSG Kurul Eğitimi Belgesi, METOD Eğitim Merkezi.

- Kasım 2013 Kamu Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Eğitimi Belgesi. Devlet  Personel Başkanlığı.

- Mart 2014 Kamu İdarelerini Geliştirme Eğitimi Belgesi.

- Nisan–Mayıs 2014 Afet ve Acil Durum Eğitimi Belgesi. AFAD Başkanlık, SİSUD Başkanlığı.

- Nisan 2014 Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi Belgesi, Başbakanlık AFAD Başkanlığı

- Mayıs 2014 Sözleşmeler Hukuku Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi. MAJÖR Eğitim.

- Kasım 2014  II. Ulusal Afet Eğitimi kongresi ile Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Çevre Şehircilik Sempozyumuna Katılım Belgesi.

- 2014 İSG Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesine katkı nedeniyle Belediye Başkanından Teşekkür Belgesi.

- Nisan 2015 VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi. TMMOB

- Mayıs 2015 Afet ve Acil Durum Eğitim Semineri. AFAD Başkanlık, SİSUD Başkanlığı.

- Kasım 2015 Sivil Savunma Uzmanları Hizmet içi Eğitimi Belgesi, AFAD Başkanlığı.